Home >PROGRAMME >
MAS Class│MAS Workshop (II): Remodelling of TFAM
2019/1/5│10:00
Venue: Gallery 209
Organized by Huai-Wen Chang+MAS (Micro Architecture Studio)

MAS Workshop (II): Remodelling of TFAM
Speakers: Huai-Wen Chang, Yu-Hua Chung

 

 

 

 

 

 

 

Prev