Home >PROGRAMME >
MAS Class│MAS Workshop (I): Remodelling of TFAM
2018/12/15│10:00
Venue: Gallery 209
Organized by Huai-Wen Chang+MAS (Micro Architecture Studio)

MAS Workshop (I): Remodelling of TFAM
Speakers: Chen Chen-Cheng, Ying-Chang Yu, Huai-Wen Chang

 

 

 

 

 

 

 

Prev