The Great Acceleration
Taipei Biennial 2014
Sep 13 2014 — Jan 04 2015

Director of Taipei Fine Arts Museum
Hai-Ming Huang

EXHIBITION TEAM

Curator
Nicolas Bourriaud

Chief Curator TFAM
Jo Hsiao

Assistant to Curator
Wanling Chang

Exhibition Management
Chia-ying Su,Kat Siao,Tzu-Hsiu Su,Renyu Ye,Selene Hung

Exhibition Display
Han-Yu Chih

Project Coordinators
Chao-Ying Wu,Ya-Chi Tsai,Tzung-hsing Lin,Li-Ching Chiu,Wei-fen Lee,
Zuxuan Kao,Fay Huang,Ida Yang,Jasmine Lee,Chia-Ling Lee,
Wan-Yi Chang,Hung-tu Chen,Jui-Yu Cheng,Li-Li Wang,Hsiu-Hsiang Shih

Graphic Design
Rohan Hu

Technician
Chi-Pan Chen,Sean Chou,Herman Wang

Lighting
Feng-Huang Tsai,Wei-Chou Chien

Public Relation
Chung-Hsien Lin,Shueh-Ching Lu,Ying-An Ko

WEBSITE

Project Planning
Po-Wei Wang

Project Executive
Pei-Ying Tu

Design and Art Direction
Rohan Hu assisted by York Chu

Programming
Ader Tung